Bruks

freddyspar

Bruksresultat

Gemdales Careless  Charlie – Svensk Brukschampion i Spår
Gemdales Just Jason –
Svensk Brukschampion i Spår
Gemdales Very Vigorous Victor –
Certpoäng i Elitklass Spår, Godkänd i Högre klass Sök
Gemdales Almost In Heaven –
Godkänd i Elitklass Spår
Gemdales Easeful Eliza –
Godkänd i Elitklass Spår
Gemdales Terrific Titus –
Godkänd i Elit klass Spår
Gemdales Yippie Yahoo – Godkänd i Elitklass Spår
Gemdales Because Of You –
Godkänd i Högre klass Spår
Gemdales Charming Claire –
Godkänd i Högre klass Spår
Gemdales Dusty Duke –
Godkänd i Högre klass Spår
Gemdales Delicious Diana –
Godkänd i Högre klass Spår
Gemdales Exclusive Edward –
Godkänd i Högre klass Spår
Gemdales Harmless Harry –
Godkänd i Högre klass Spår
Gemdales Nordic Nelson –
Godkänd i Högre klass Sök, Uppfl till Högre klass Spår
Gemdales Respectable Robert –
Godkänd i Högre klass Spår, Godkänd i Högre klass Sök
Gemdales Retired Remington –
Godkänd i Högre klass Spår
Gemdales Smashing Steven –
Godkänd i Högre klass Spår
Gemdales Tremendous Tintomara –
Godkänd i Högre klass Spår
Gemdales Tangible Tigerlily –
Godkänd i Högre klass Spår
Gemdales Uforgettable Uncle Zam –
Godkänd i Högre klass Spår
Gemdales Valiant Viking –
Godkänd i Högre klass Spår
Gemdales Honey Hillary –
Tävlar Högre klass Spår
Gemdales Always Full Of Fun –
Uppflyttad till Högre klass Spår
Gemdales Better Be Good –
Uppflyttad till Högre klass Sök
Gemdales Mother Nature´s Son –
Uppflyttad till Högre klass Spår
Gemdales Noble Nancy –
Uppflyttad till Högre klass Spår
Gemdales Polythene Pam –
Uppflyttad till Högre klass Spår
Gemdales Xtra Xantippa
– Uppflyttad till Högre klass Spår
Gemdales Åtnjutande Århild Uppflyttad till Högre klass Sök
Gemdales Överlyckliga Ölina – Uppflyttad till Högre klass Spår
Gemdales Bekymmerslöse Bengt – Uppflyttad till Högre klass Spår
Gemdales Dansanta David – Uppflyttad till Högre klass Spår
Gemdales All Of Me –
Godkänd i Lägre klass Spår
Gemdales Mr Moonlight –
Godkänd i Lägre klass Spår
Gemdales Nice Nathalie –
Godkänd i Lägre klass Spår
Gemdales Open-Hearted Ofelia –
Godkänd i Lägre klass Spår
Gemdales Optimistic Oscar – Godkänd i Lägre klass Spår
Gemdales Xpected Xavier – Godkänd i Lägre klass Sök
Gemdales Zcandic Zephyr – Godkänd i Lägre klass Spår, Godkänd i Lägre klass Sök
Gemdales Älskade Ädelin – Godkänd i Lägre klass Spår. Godkänd i Lägre klass Sök
Gemdales Calle Champagne – Godkänd i Lägre klass Spår
Gemdales Confident Claudia – Tävlar Lägre klass Spår
Gemdales Handsome Hilda –
Tävlar Lägre klass Sök
Gemdales Obedient Odette –
Tävlar Lägre klass Spår
Gemdales Twinkle Little Tindra –
Tävlar Lägre klass Spår
Gemdales Unbelievable Urzula
– Tävlar Lägre klass spår
Gemdales Virtual Vilhelm –
Tävlar Lägre klass Spår
Gemdales Xtreme Xara – Tävlar Lägre klass Spår
Gemdales Yolly Yulia
– Tävlar Lägre klass Spår
Gemdales All That She Wants –
Uppflyttad till Lägre klass Spår
Gemdales Complete Clinton –
Uppflyttad till Lägre klass Spår
Gemdales First-Class Felicia –
Uppflyttad till Lägre klass Spår
Gemdales Favourite Fred –
Uppflyttad till Lägre klass Spår
Gemdales Kindly Kipling –
Uppflyttad till Lägre klass Spår
Gemdales Lucky Lisbeth –
Uppflyttad till Lägre klass Spår
Gemdales Lovely Laura –
Uppflyttad till Lägre klass Sök
Gemdales Maxwell Silverhammer –
Uppflyttad till Lägre klass Sök
Gemdales Maggie Mae –
Uppflyttad till Lägre klass Spår
Gemdales Never-Failing Nash –
Uppflyttad till Lägre klass Spår
Gemdales Tilja Treasure Of Mine
– Uppflyttad till Lägre klass Spår
Gemdales Diggande Dennis – Uppflyttad till Lägre klass Spår
 Gemdales Accept Me As I Am – Godkänd i Appellklass Spår
Gemdales Born To Be A Star –
Godkänd i Appellklass Spår
Gemdales Clever Cedric –
Godkänd i Appellklass Spår
Gemdales Invincible Isabell –
Godkänd i Appellklass Spår
Gemdales Needed Newman –
Godkänd i Appellklass Spår
Gemdales Running Ronald –
Godkänd i Appellklass Spår
Gemdales Truelove Tuva-Lo –
Godkänd i Appellklass Spår
Gemdales Yearning Yenny –
Godkänd i Appellklass Spår
Gemdales Zmart Zuzanna –
Godkänd i Appellklass Spår
 Gemdales Kissing Kate – Brg pr (Danmark), Godkänd i Appellklass Spår
Gemdales Zensational Zcarlet
– Brg pr (Danmark)
Gemdales Observant Oliver –
Tävlar Appellklass Spår
Gemdales Ragtime Rose –
Tävlar Appellklass Spår
Gemdales Xclusive Xantos –
Tävlar Appellklass Spår
Gemdales Zhimmering Ztephan – Tävlar Appellklass Spår

Senaste inläggen

Arkiv

Innehavare av
SKK:s Hamiltonplakett

Kontakt

Yvonne Andersson
0708-254190
info@gemdales.se