Velvet Veronica

cookiebraGemdales Velvet Veronica

Ögon: Ua  HD/ED: A/Ua
Mental: MH
Arbete: Under utbildning till TJH Bevakning
Utställning: 1:a pris

Ägare: Cecilia Bjerse’r

Senaste inläggen

Arkiv

Innehavare av
SKK:s Hamiltonplakett

Kontakt

Yvonne Andersson
0708-254190
info@gemdales.se