P kull

F.  050220


e:
SE UCH KORAD  Folias Zkuggan
u: Gemdales First-Class Felicia
(Godk K-test, Uppfl till Lkl Spår)

Namn

Ögon

HD

Mental

Arbetsmeriter

Utställning

Ägare

LP 2 KORAD Gemdales Picasso´s Last Word

Ua

A
AD ua

MH, Korad

Tävlar i Lydnadsklass Elit

Louise Abrahamsson, Älvängen

LP 1 SPH I Gemdales Polythene Pam

Ua

A

MH

Uppflyttad till Högre klass Spår, Tävlar i Lydnadsklass 3, Uppflyttad till Agilityklass 2

2:a pris

Inger Olsson, Halmstad

Gemdales Pennt Lane

Ua

A

MH

Irén Arvidsson, Borås

Stamtavla

KORAD SE UCH
Folias Zkuggan
LP SE BCH SE LCH SE UCH
TJH Almond’s Hardworking Hero
C.I.B. NUCH
Clearmount Turnmeloose
C.I.B. KORAD NUCH SE UCH
Follow Night Lady At Almond
KORAD LP (Ekl Sök)
Folias Zhira
SE BCH SE LCH SE UCH
Speedlines Black Pepper
Surfing’s Safari Snow Chrystal
Gemdales First-Class Felicia Follow Blue Vagabond C.I.B. KORAD NUCH SE UCH
Oneway’s Gun Fighter At Villa Rosa
C.I.B. KORAD NUCH SE UCH
Follow Night Lady At Almond
LPI SE LCH SE UCH
TJH (Hkl Sph)Gemdales Charming Claire
LPI LPII (Ekl Sök)
Seamist Sweeper Cat
KORAD LP SE LCH SE UCH
TJH (Ekl Sph)Gemdales Almost In Heaven

 

Senaste inläggen

Arkiv

Innehavare av
SKK:s Hamiltonplakett

Kontakt

Yvonne Andersson
0708-254190
info@gemdales.se