Svensk Rallylydnadsmästare!

yummiff1a

Lena och Yummie (RLD N  RLD F  RLD A  RLD M  Gemdales Yolly Yulia)

Senaste inläggen
Arkiv

Innehavare av
SKK:s Hamiltonplakett

Kontakt

Yvonne Andersson
0708-254190
info@gemdales.se